Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn
 
Quận Ngũ Hành Sơn được chính thức thành lập trên cơ sở phường Bắc Mỹ An của thành phố Đà Nẵng (cũ) và 02 xã Hòa Hải, Hòa Quý của huyện Hòa Vang theo Nghị định số 07/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1997 của Chính phủ. Về diện tích tự nhiên có: 3.682,9 ha; trong đó, diện tích đất nông nghiệp: 1.447,2 ha chiếm 39,3%, đất trồng cây lâm nghiệp: 180,3 ha chiếm 4,9%, đất chuyên dùng: 907,4 ha chiếm 24,6%, đất ở: 199,7 ha chiếm 5,4%, đất chưa sử dụng: 948,3 ha chiếm 25,8%. Hiện nay, diện tích đất tự nhiên là 3.859 ha; trong đó, diện tích đất nông nghiệp: 1.096 ha chiếm 28,4%, đất phi nông nghiệp: 2.159 ha chiếm 56%, đất chưa sử dụng: 604 ha chiếm 15,6%.
 
Các dịch vụ
Các dịch vụ
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Chung nhan Tin Nhiem Mang