Đường: Vũ Trọng Hoàng
 
Vũ Trọng Hoàng(1923 - 1998) quê ở Phương Trì, Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam.
Ông tham gia cách mạng năm 1937; tháng 11 - 1939, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.
Tháng 5 - 1945, ông được bầu vào Huyện uỷ Quế Sơn, tháng 10 - 1945, được vào Thường vụ Huyện uỷ Quế Sơn, giữ chức Phó Chủ nhiệm Việt Minh huyện. Tháng 04 - 1946, ông được phân công làm Thường trực Huyện uỷ, phụ trách công tác tổ chức. Tháng 6 - 1946, ông được cử làm Bí thư Huyện uỷ Quế Sơn, Phó chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh huyện, tháng 5 - 1947. Tháng 11 - 1948, ông được bầu làm Bí thư Huyện uỷ. Tháng 11 năm 1950 đến 1952, ông giữ chức Phó Chủ tịch Mặt trận Liên Việt tỉnh Quảng Nam.Tháng 3 - 1952, ông được điều về làm Bí thư Huyện uỷ Tiên Phước; năm 1954, làm Bí thư Nông hội tỉnh Quảng Nam.
Tháng 01 - 1960, ông được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam, tháng 3 – 1963; được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam; tháng 6 - 1967, vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khu, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam; cuối năm 1968, được cử làm Phó Ban Tổ chức Khu uỷ 5.
Từ tháng 4 năm 1976 đến năm 1983, ông được cử giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng.
Ông được Nhà nước tặng thưởng Huy hiệu 40, 50, 60 tuổi Đảng, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Thành đồng hạng Ba, Huân chương kháng hạng Nhất, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Quyết thắng hạng Nhất và nhiều danh hiệu cao quý khác.
 
Các dịch vụ
Các dịch vụ
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Chung nhan Tin Nhiem Mang