Đường: Trưng Nhị
 
Trưng Nhị và Trưng Trắc là hai chị em ruột, nhân dân ta thường gọi là Hai Bà Trưng.
Hai Bà là con gái của quan Lạc tướng huyện Mê Linh, thuộc dòng dõi vua Hùng. Trưng Trắc là chị, có chồng là Thi Sách - con trai Lạc tướng huyện Chu Diên, cũng là người yêu nước, có chí khí quật cường. Thi Sách bị viên quan đô hộ người Hán là Tô Định giết chết. Năm 40 sau công nguyên, Trưng Trắc cùng em là Trưng Nhị phát động khởi nghĩa đánh đổ chính quyền đô hộ, quyết tâm "đền nợ nước, rửa thù nhà". Nhân dân khắp nơi cùng hưởng ứng. Chỉ trong một thời gian ngắn, chính quyền đô hộ bị sụp đổ. Trưng Trắc được suy tôn làm vua, gọi là Trưng Vương, đóng đô ở Mê Linh (Vĩnh Phú). Trưng Nhị được phong mỹ hiệu là “Bình Khôi công chúa”, hay “Bình Khôi tướng quân” hoặc “Trưng nữ tướng quân”, giữ chức Chưởng quản toàn quân.
Đến năm 43, nhà Hán sai tướng Phục Ba tướng quân Mã Viện đem quân sang tấn công. Hai Bà Trưng anh dũng chỉ huy nghĩa quân chống giặc, cuối cùng vì sức yếu, quân ta tan vỡ, Hai Bà đã trầm mình xuống sông Hát (Hà Tây) tự vẫn.
Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng là sự thức tỉnh của tinh thần dân tộc, thể hiện ý chí bất khuất của người Việt nói chung và là niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam nói riêng.
 
Các dịch vụ
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Chung nhan Tin Nhiem Mang