Đường: Trần Kim Bảng
 
Trần Kim Bảng(1911 - 1985) là nhân sĩ, nhà văn, nhà sử học; hiệu Thiên Giang; quê ở huyện Hoà Vang, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc thành phố Đà Nẵng).
Ông xuất thân là nhà giáo, viết báo tại Sài Gòn và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Sau Cách mạng tháng Tám, ông tham gia các tổ chức yêu nước tại nội thành. Năm 1968, ông ra chiến khu hoạt động cách mạng và ra nước ngoài làm công tác tuyên truyền cho Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam.
Các tác phẩm chính của ông đã xuất bản: Lịch sử thế giới (3 quyển), Phê bình văn nghệ, Giáo dục trẻ em, Phá xiềng (tiểu thuyết), Lao tù (tiểu thuyết)…
 
Các dịch vụ
Các dịch vụ
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trưởng ban biên tập: Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trưởng ban biên tập: Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286