Đường: Thân Cảnh Phúc
 
Thân Cảnh Phúc là tướng nhà Lý, người có công lớn trong kháng chiến chống quân Tống. Ông vốn người dân tộc Tày, tù trưởng châu Quang Lang (Châu Ôn-Lạng Sơn). Được vua Lý gả công chúa và phong chức tri châu. Năm 1075, ông cùng các tù trưởng Tông Đản, Vi Thủ An, Hoàng Kim Mãn… chỉ huy 60.000 quân bộ đánh sang Trung Quốc (có sử liệu chép 10 vạn quân), phá các đồn trại của quân Tống dọc biên giới rồi vây thành Ung Châu. Năm 1076, phối hợp với cánh quân của Lý Thường Kiệt đánh chiếm thành Ung Châu góp phần quan trọng đập tan những căn cứ xuất phát xâm lược Đại Việt của nhà Tống. Năm 1077, chỉ huy quân bảo vệ biên giới chống lại 30 vạn quân Tống tràn sang xâm lược; không chống nổi, Thân Cảnh Phúc rút quân vào rừng tổ chức đánh du kích tiêu hao sinh lực địch. Sau khi chết, ông được dân địa phương tôn là Thần.
 
Các dịch vụ
Các dịch vụ
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trưởng ban biên tập: Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trưởng ban biên tập: Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286