Đường: Tây Sơn
 
Tây Sơn là phong trào khởi nghĩa chống chúa Nguyễn ở Đàng Trong hồi cuối thế kỷ XVIII và cũng là một triều đại phong kiến Việt Nam (từ năm 1771- 1802).
Thủ lãnh phong trào áo vài cờ đào là ba anh em Nguyễn Nhạc (… - 1793), Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ (1753 – 1792) định cư ở ấp Tây Sơn, huyện Bình Khê (nay là huyện Tây Sơn) tỉnh Bình Định. Do đó, phong trào này có tên là phong trào Tây Sơn và sau này Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ đều xưng đế (Thái Đức, Quang Trung) làm vua và sử nước ta gọi cuộc khởi nghĩa này là phong trào Tây Sơn, và triều đại Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ được gọi chung là nhà Tây Sơn, hay triều Tây Sơn.
 
Các dịch vụ
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286