Đường: Phạm Hùng
 
Phạm Hùng(1912 - 1988) tên thật là Phạm Văn Thiện, quê ở xã Long Hồ, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long.
Năm 1930, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.
Năm 1946, ông được bầu làm Bí thư Xứ ủy lâm thời Nam Bộ. Năm 1951, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Năm 1952, khi thành lập Trung ương Cục Miền Nam, ông được chỉ định làm Ủy viên Trung ương Cục Miền Nam, sau đó làm Phó Bí thư Trung ương Cục Miền Nam kiêm Bí thư và Chủ tịch Ủy ban kháng chiến Hành chính Phân liên khu Miền Đông Nam Bộ. Năm 1954, khi Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam được ký kết, ông làm Trưởng đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam trong Ban Liên hiệp đình chiến Nam Bộ. Năm 1956, tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa (II), ông được bầu làm Uỷ viên Bộ Chính trị và làm Trưởng ban Thống nhất Trung ương. Năm 1957, được cử làm Bộ trưởng Phủ Thủ tướng. Năm 1958, ông được cử làm Phó Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa; năm 1960, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng ông được bầu lại làm Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy viên Bộ Chính trị. Năm 1967, ông được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Trung ương Cục Miền Nam và Chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng Miền Nam. Năm 1975, trong chiến dịch Hồ Chí Minh, ông làm Chính ủy Bộ chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Năm 1976, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, ông được bầu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy viên Bộ Chính trị, được cử làm Phó Thủ tướng Chính phủ; Năm 1980, kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (3-1982) của Đảng, ông được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị, tiếp tục làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (12-1986), ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị.
Quốc hội khóa VIII kỳ họp thứ nhất (6-1987) đã bầu ông làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ông là đại biểu Quốc hội khóa II, khóa III, khóa VI, khóa VII và khóa VIII.
Do những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đối với sự nghiệp tăng cường đoàn kết quốc tế, ông đã được Đảng và Nhà nước ta tặng thưởng Huân chương Sao Vàng và nhiều huân chương khác.
 
Các dịch vụ
Các dịch vụ
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Chung nhan Tin Nhiem Mang