Đường: Nguyễn Khoái
 
Ông là danh tướng có công lớn trong hai cuộc kháng chiến (lần thứ hai và lần thứ ba) chống quân Nguyên- Mông thế kỷ XIII. Tháng 4-1285, ông tham gia chỉ huy phục binh đánh tan quân Nguyên - Mông trong trận Tây Kết. Tháng 6 năm 1285, ông cùng Phạm Ngũ Lão chỉ huy 3 vạn quân mai phục ở Vạn Kiếp, đánh tan quân Thoát Hoan trên đường tháo chạy. Tháng 3 năm 1288, ông thống lĩnh vệ quân Thánh Dực dũng nghĩa đánh bại quân Nguyên trong trận Bạch Đằng. Chính ông đã bắt sống tướng giặc Áo Lỗ xích, góp công to dưới cờ của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.
Sau thắng lợi, ông được phong tước Liệt hầu, được thưởng lộc điền là quận Khoái Lộ, sau đổi thành Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Không rõ năm mất.
 
Các dịch vụ
Các dịch vụ
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Chung nhan Tin Nhiem Mang