Đường: Nguyễn Huy Lượng
 
(…. - 1808) Ông quê ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, chưa rõ ông sinh năm nào.
Ông đỗ Hương cống, giữ chức vụ nhỏ Phụng nghi ở Bộ Lễ dưới thời Lê- Trịnh, sau ra làm quan nhà Tây Sơn, ông đã đóng góp to lớn trong việc phò giúp nhà Tây Sơn, được phong tới chức Hữu thị lang Bộ Hộ, tước Chương lĩnh hầu.
Năm 1802, triều Tây Sơn sụp đổ, ông bị bắt, rồi được nhà Nguyễn tin dùng và bổ làm Tri phủ Xuân Trường. Ông chết do bị bức tử.
Ông còn là nhà thơ có nhiều tác phẩm nổi tiếng. Khi vua Quang Toản nhà Tây Sơn dời đô từ Phú Xuân ra Thăng Long, ông viết tác phẩm Tụng Tây hồ phú, ca ngợi cảnh đẹp Hồ Tây và cũng là ca ngợi nhà Tây Sơn.
 
Các dịch vụ
Các dịch vụ
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Chung nhan Tin Nhiem Mang