Đường: Nguyễn Thuật
 
Nguyễn Thuật(1842 – 1911) có tự hiệu Hà Đình, quê quán làng Hà Lam, huyện Lễ Dương, nay thuộc thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
Ông là con của nghĩa sĩ Nguyễn Đạo. Ông đỗ Phó bảng, làm quan từng giữ các chức : Thị lang nội các, Giáo đạo trường Dưỡng Thiện dạy các hoàng tử, Tổng đốc Thanh Hóa, làm Chánh sứ sang Bắc Kinh (Trung Quốc), làm Chánh chủ khảo kỳ thi Hội – 1884, làm Tả trực Tuyên úy, Chủ khảo khoa thi hội, thi đình (1887), Thượng thư bộ lại, Hiệp biện Đại học sĩ gia hàm Thái tử Thiếu bảo, Thượng thư Bộ Hộ sung cơ mật viện đại thần, tước Trường An tử.
Ông sáng tác khá nhiều tác phẩm có giá trị về văn học như: Vãng sứ Thiên Tân nhật ký, Thời chính tạp biên, Mỗi hoài ngâm thảo.
 
Các dịch vụ
Các dịch vụ
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trưởng ban biên tập: Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trưởng ban biên tập: Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286