Đường: Nguyễn Quý Đức
 
(1648 - 1720) Ông là danh sĩ đời Lê Hi Tông, có tên húy là Tộ, tự Thể Nhận, hiệu Đường Hiên, quê làng Thiên Mỗ, huyện Từ Liêm, tỉnh Hà Đông (nay là xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội).
Năm 1676, ông đỗ thám hoa. Năm 1690, ông sung chức Chính sứ sang Trung Quốc, khi về làm Tả thị lang bộ Lễ, rồi thăng làm Bồi tụng trong phủ chúa Trịnh, tước Liêm Đường Bá (năm 1694). Năm 1695, ông được thăng Đô ngự sử, rồi có lúc phạm lỗi, bị giáng làm Tả thị lang bộ Binh, nhưng vẫn giữ chức Bồi tụng.
Năm 1698, ông được đổi làm Tả thị lang bộ Lại; năm 1708 thăng Thượng thư bộ Binh, Tham tụng, tước Liêm Quận Công, gia phong Tá lý công thần, Đại học sĩ Đông các.
Năm 1714, ông cùng Đặng Đình Tướng được thăng Thiếu phó. Năm 1717, ông xin về hưu, được gia phong Thái phó, Quốc lão và được vua Lê Dụ Tông ban thơ tiễn và tặng một cỗ xe ngựa.
Năm 1720, ông mất, thọ 72 tuổi, được truy tặng là Thái tể, truy phong phúc thần. Con ông là Qúy Ân, cháu nội là Quý Cảnh (tức Quý Kính) cũng là bậc đại khoa, có danh vọng.
Khi làm tể tướng, ông cấm việc phiền hà nhũng nhiễu dân, tha cho người trốn tránh vì thiếu thuế, bớt sưu dịch, thương giúp nhà nông, được nhân dân cảm phục, mến yêu. Lúc đi sứ với Nguyễn Đình Sách (1690), ông có soạn bộ Hoa trình thi tập và Thi Châu tập. Ông hợp tác với Lê Hi xem xét và sửa chữa bộ sử cũ (Quốc sử Đại Việt sử ký toàn thư), rồi viết nối từ Lê Huyền Tông đến Lê Gia Tông (1663-1675) bổ sung bộ Đại Việt sử kí bản kỉ tục biên.
 
Các dịch vụ
Các dịch vụ
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trưởng ban biên tập: Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trưởng ban biên tập: Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286