Đường: Nguyễn Hữu Dật
 
(1604 – 1681) Ông quê ở làng Gia Miêu, huyện Tống Sơn (nay là huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá). Ông là hậu duệ của Nguyễn Trãi, là người vừa có tài văn học, vừa tài thao lược.
Năm 1619, lúc mới 16 tuổi, ông được Sãi Vương Nguyễn Phúc Nguyên phong làm Văn chức, được tham dự các cuộc hội kiến quan trọng. Năm 1627, ông được sung chức Giám chiến, sau thăng chức Đốc chiến, Chưởng Dinh tiết chế, tước Chiêu Vũ hầu.
Nguyễn Hữu Dật cùng với Đào Duy Từ và Nguyễn Hữu Tiến là những người có công lao lớn trong việc giúp chúa Nguyễn giữ vững và mở mang bờ cõi về phía Nam.
Tác phẩm của ông có Hoa Vân Cáo thị truyện (văn), Minh sơ anh liệt chí.
 
Các dịch vụ
Các dịch vụ
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trưởng ban biên tập: Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trưởng ban biên tập: Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286