Đường: Nguyễn Địa Lô
 
Ông là gia tướng của Trần Quốc Tuấn, người có công trong kháng chiến chống Nguyên-Mông lần 2 (1285).
Đầu năm 1285, khi quân Nguyên sang xâm lược Đại Việt, Nguyễn Địa Lô tham gia cùng đạo dân binh Tày, Nùng của Nguyễn Thế Lộc trấn giữ vùng châu Thất Nguyên (Tràng Định, Lạng Sơn), sau đó hoạt động ở vùng sau lưng địch. Tháng 5-1285, tại vùng Chi Lăng, Nguyễn Địa Lô, đã phối hợp với dân binh do Nguyễn Thế Lộc chỉ huy, đánh tan quân Nguyên do Minh Lý Tích Ban chỉ huy, khi chúng đưa bọn phản bội Trần Kiện (Chương Hiến Hầu, Trần Kiện trấn giữ Thanh Hóa, đã đưa bọn Liêu thuộc đầu hàng Toa Đô) sang Trung Quốc. Nguyễn Địa Lô đã bắn chết Trần Kiện ngay trên mình ngựa. Sau thắng lợi, ông được hưởng lộc vua ban.
 
Các dịch vụ
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Chung nhan Tin Nhiem Mang