Đường: Ngô Thì Sĩ
 
Ngô Thì Sĩ(1726 – 1780) quê ở xã Tả Thanh Oai, phủ Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (nay là tỉnh Hà Tây).
Ông là con cả của Ngô Thì Ức, thân phụ của Ngô Thì Nhậm và là nhạc phụ của Phan Huy Ích.
Tên tự của ông là Thế Lộc, các hiệu Ngọ Phong, Nhị Thanh cư sĩ.
Ông là người thông minh nổi tiếng, hiếu học. Năm 1766, ông đỗ Tiến sĩ lúc 40 tuổi, sau đó làm Đốc đồng ở Thái Nguyên, rồi được bổ nhiệm làm Hiến sát sứ ở Thanh Hoá. Ít lâu sau, ông được đổi làm Tham chính Nghệ An, rồi bị bãi chức. Năm 1777, ông được khôi phục làm Hàn Lâm hiệu thư, thăng Thiên Đô ngự sử rồi nhậm chức Đốc trấn Lạng Sơn.
Khi ông mất, tại làng Vĩnh Trại ở giáp động Nhị Thanh (tỉnh Lạng Sơn) đã lập đền thờ ông. Triều Tây Sơn cũng phong tặng ông là Lễ Bộ Thượng thư Văn dụ Hồng liệt đại vương.
Ông để lại nhiều tác phẩm có giá trị như: Anh ngôn thi tập, Ngọ phong văn tập, Quan lan thập vịnh…
 
Các dịch vụ
Các dịch vụ
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trưởng ban biên tập: Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trưởng ban biên tập: Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286