Đường: Nơ Trang Lơng
 
Nơ Trang Lơng(1870 - 1935) là nhà yêu nước, dân tộc Mơ Nông, quê ở tỉnh Đắc Lắc (Ban Mê Thuột) Cao nguyên miền Trung Việt Nam.
Ông xuất thân trong một gia đình nông dân, giàu lòng yêu nước, căm thù giặc Pháp xâm lược.
Ông đã đứng lên lãnh đạo các dân tộc Tây Nguyên như Mơ Nông, Stieng, Ma, võ trang chống Pháp năm 1929. Ông biết lợi dụng địa thế hiểm trở của vùng Tây Nguyên, tổ chức đánh du kích, gây cho quân Pháp nhiều thiệt hại trong hơn 20 năm liền. Ngày 23- 5- 1935, ông chỉ huy đánh một trận càn, lực lượng địch rất đông và đã hi sinh trong lúc chiến đấu.
 
Các dịch vụ
Các dịch vụ
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trưởng ban biên tập: Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trưởng ban biên tập: Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286