Đường: Lương Nhữ Hộc
 
(1420- 1501) Ông tên tự là Tường Phủ, quê ở xã Hồng Liễu, huyện Trường Tân (sau đổi là Thanh Liễu, huyện Gia Lộc), tỉnh Hải Dương. Năm 1442, cuối đời Lê Thái Tông, ông đỗ Thám hoa, năm 22 tuổi được bổ Đô ngự sử. Ông đã từng 2 lần đi sứ nhà Minh vào các năm 1443 và 1459. Trong các lần đi sứ Trung Quốc, ông đã quan sát và học được nghề khắc ván in, sau khi về nước, ông là người đầu tiên truyền dạy nghề in sách và được tôn là Tiên sư trong ngành.
Ông để lại nhiều tác phẩm văn học có giá trị như: Hồng Châu quốc ngữ thi tập; là người sửa chữa và duyệt lại bộ sách Cổ Kim thi gia tinh tuyển do Dương Đức Nhan sưu tập (gồm 5 quyển, 472 bài thơ của 13 nhà thơ các đời Trần, Hồ, Lê…).
 
Các dịch vụ
Các dịch vụ
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Chung nhan Tin Nhiem Mang