Đường: Lý Thái Tông
 
Lý Thái Tông(1000 - 1054), tên họ thực của ông là Lý Phật Mã, sau đổi là Lý Đức Chính. Ông là con của Lý Thái Tổ (tức Lý Công Uẩn) lên ngôi vua và có miếu hiệu là Thái Tông.
Ông là người đặt ra nhiều phép tắc, luật lệ và có công trong việc mở mang bờ cõi. Là người có tài và tinh thông Phật học, ông thường họp với các nhà sư ở chùa Thiên Phúc để bàn về đạo Phật.
Tác phẩm của ông còn lại có: Hình thư (sử học); Bài kệ chép ở sách "Thiền uyển tập anh ngữ lục".
 
Các dịch vụ
Các dịch vụ
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trưởng ban biên tập: Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trưởng ban biên tập: Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286