Đường: Lý Nhân Tông
 
Lý Nhân Tông(1066 - 1128)* có tên họ thật là Lý Càn Đức, là con trai của Lý Thánh Tông và Bà Ỷ Lan Phu nhân. Ông lên ngôi vua lúc 6 tuổi, ở ngôi Vua được 56 năm, miếu hiệu là Nhân Tông.
Trong cuộc đời, ông là người biết trọng dụng những người hiền tài như Lý Đạo Thành, Lý Thường Kiệt, Tôn Đản... Ông được khen là vị vua sáng suốt, tài giỏi, về phương Bắc, chống lại sự xâm lược của bọn phong kiến nhà Tống, về phía Nam giữ vững bờ cõi với Chiêm Thành.
Tác phẩm của ông còn lại có: Thơ viếng Sư Vạn Hạnh, có chép ở Thiền uyển truyền đăng lục.
 
Các dịch vụ
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Chung nhan Tin Nhiem Mang