Đường: Lê Văn Thịnh
 
Lê Văn Thịnh(……? - ? …..) là văn thần đời Lý Nhân Tông, quê ông ở Đông Cửu, huyện An Định, lộ Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.
Năm 1075, ông đỗ thủ khoa Minh kinh bác học (trạng nguyên) khoa thi đầu tiên trong nước, sau đó được phong làm Thị lang Bộ Binh. Ông là người đã có công lớn cùng với Thái uý Lý Thường Kiệt chỉ huy đánh đuổi quân Tống xâm lược vào năm 1077.
Năm 1084, ông được cử làm Chánh sứ sang thương nghị với nhà Tống đòi trả lại các miếu Vật Dương, Vật Ác thuộc châu Quảng Nguyên. Cuộc tranh luận đạt thắng lợi, ông được cất lên đến chức Thái Sư.
Năm 1096, ông bị bọn gian thần vu oan cho rằng ông hiện thân là con hổ có ý hãm hại vua theo chuyện hoang đường để rồi ông bị cách chức và đày lên miền thượng lưu sông Thao và chết oan ở đó.
 
Các dịch vụ
Các dịch vụ
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Chung nhan Tin Nhiem Mang