Đường: Lê Văn Linh
 
Lê Văn Linh(1376 - 1448) là khai quốc công thần nhà Lê, danh tướng của Bình Định vương Lê Lợi, quê ở làng Hải Lịch, nay thuộc xã Thọ Lịch, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Ông là người tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ những ngày đầu và là một trong 18 người dự lễ tuyên thệ ở Lũng Nhai (1416).
Tháng 1- 1425, ông chỉ huy vây đánh thành Nghệ An. Tháng 9 – 1425, khi các tướng nhà Minh là Lý An, Phương Chính bỏ lại một lực lượng rồi vượt biển ra Bắc, vua sai ông cùng nhiều tướng khác ở lại vây đánh. Tháng 1- 1426, quân Minh trong thành ra hàng, ông được phong Nhập nội Thiếu phó.
Sau khi kháng chiến thành công, ông được xếp vào hàng thứ 6 trong số 93 công thần và được phong Hương thượng hầu. Qua triều Lê Thái Tông, ông được thăng Nhập nội Hữu bật. Năm 1435, ông được cử làm Tham đốc cùng Lê Bôi đi đánh Cầm Quý ở châu Ngọc Ma.
Về sau, vì bênh vực không cho hãm hại Lê Sát, ông bị tước bỏ công thần và chức tước, giáng xuống làm Tả bộc xạ. Sang triều Lê Nhân Tông, ông được khôi phục chức tước và phong đến Thái phó. Lúc mất, ông được truy tặng Khai Phủ, tên thụy là Trung Hiến.
 
Các dịch vụ
Các dịch vụ
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trưởng ban biên tập: Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trưởng ban biên tập: Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286