Đường: Lê Ngân
 
Lê Ngân….- 1437) quê ở thôn Đàm Di, hương Lam Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Năm 1416, ông tham gia cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi chống quân nhà Minh. Trong các trận đánh ải Khả Lưu và vây thành Nghệ An, ông lập nhiều chiến công hiển hách. Cuộc khởi nghĩa thành công, ông được phong tước Á Thượng Hầu, trở thành vị đại thần hàng đầu của triều Lê. Ông là một trong những danh tướng tài ba xuất sắc, góp phần vào những chiến công trong cuộc đấu tranh chống quân xâm lược nhà Minh, được phong các chức vụ quan trọng như Nhập nội Đại Tư mã, Đại Đô đốc hàm Tư không, hàm Tư khấu, Bắc Đạo hành quân tổng quản, Tể tướng nắm quyền Phụ chính.
Do bị nghi oan, ông bị hãm hại. Đến đời vua Lê Thánh Tông, ông được giải oan và truy tặng là Thái phó.
 
Các dịch vụ
Các dịch vụ
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Chung nhan Tin Nhiem Mang