Đường: Kinh Dương Vương
 
Theo truyền thuyết, Kinh Dương Vương là Tổ thứ nhất của dân tộc Việt Nam, khai sinh họ Hồng Bàng, dựng nước Xích Quỷ, tiền thân của nhà nước Văn Lang. Tất cả truyền được 18 đời đều xưng Hùng Vương (theo Hùng triều ngọc phả và Thiên Nam bảo lục diễn ca).
Ngài huý danh Lộc Tục, là tổ đời thứ nhất, xưng đế hiệu là Kinh Dương Vương, tôn dâng miếu hiệu là Hùng Vương đời thứ nhất, đời thứ hai huý danh Sùng Lãm, đế hiệu là Lạc Long Quân, đời thứ ba là Hùng quốc vương Lân Lang… Quốc hiệu nước ta lúc ấy là Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu (thuộc huyện Bạch Hạc, tỉnh Phú Thọ ngày nay). Ngài làm vua nước Xích Quỷ vào khoảng năm Nhâm Tuất (2879 TrCN) lấy con gái Động Đình quân là Long Nữ sinh ra Sùng Lãm, nối ngôi làm vua. Toàn lãnh thổ chia ra làm 15 bộ: Văn Lang, Châu Diên, Phúc Lộc, Tân Hưng, Võ Định, Võ Ninh, Lục Khải, Ninh Hải, Dương Tuyền, Giao Chỉ, Cửu Chân, Hoài Nam, Cửu Đức, Việt Thường và Bình Văn truyền nhau đến đời thứ 18 là Hùng Duệ Vương.
Đến nay, di tích hãy còn trên đỉnh Hùng Sơn (núi Hùng), cách Hà Nội 97 km, cũng gọi là Núi Đền, Nghĩa Lĩnh hay Nghĩa Cương. Bia đề 4 chữ lớn Cao sơn cảnh hùng.
 
Các dịch vụ
Các dịch vụ
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trưởng ban biên tập: Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trưởng ban biên tập: Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286