Đường: Hoàng Kế Viêm
 
Hoàng Kế Viêm(1820 - 1909) quê ở làng Văn Đa, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Sau khi đỗ Cử nhân, ông được sơ bổ Tư vụ hàm Quang lộc tự khanh. Năm 1846, đời vua Thiệu Trị, ông làm Lang trung Bộ Lại. Năm 1854, ông làm Bố chánh Thanh Hóa kiêm Tuần phủ Hưng Yên; năm 1863, làm Tổng đốc An – Tĩnh (Nghệ An – Hà Tĩnh).
Trong thời gian giữ các chức vụ trên, ông đã có nhiều công trạng trong việc trị an, phát triển kinh tế, thủy lợi. Năm 1870, ông được cử làm Thống đốc quân vụ 4 tỉnh Lạng - Bình – Ninh - Thái. Ông đã có công thu phục tướng quân Cờ đen Lưu Vĩnh Phúc, được phong Đại học sĩ, lãnh Tổng đốc Tam Tuyên, sung Tiết chế quân vụ miền Bắc.
Năm 1882, sau khi quân Pháp chiếm thành Hà Nội, ông cùng Lưu Vĩnh Phúc chiến đấu chống giặc. Thất bại, ông bị giáng làm Tổng đốc, rồi Thượng thư Bộ Công.
Đời Đồng Khánh, ông được sung đại thần Viện Cơ mật.
Hoàng Kế Viêm còn là một nhà văn, nhà viết sử. Tác phẩm của ông có “Phê thị trần hoàn”, “Tiên công sự tích biệt lục”, Khổn Y lục, Bát tiên công gia huấn từ...
 
Các dịch vụ
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Chung nhan Tin Nhiem Mang