Đường: Hồ Tông Thốc
 
Ông là người làng Thổ Thành, phủ Diễn Châu (nay là xã Thọ Thành, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An); ngụ ở xã Vô Ngại, huyện Đường Hào (nay là huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên).
Ông thi đậu Trạng nguyên đời Trần Nghệ Tông (1320-1373) (Sách Lược truyện các tác gia, tác giả Việt Nam tập 1- NXB KHXH Hà Nội năm 1971 do Trần Văn Giáp chủ biên, trang 176 –177 ghi ông đậu Trạng nguyên, nhưng theo các sách Quốc triều hương khoa lục và sách Các nhà khoa bảng Việt Nam không thấy nhắc đến). Ông làm quan đến chức Hàn Lâm học sĩ kiêm Trung thư lệnh Đông các Đại học sĩ, tước Đường Quận công và đã có lần được cử đi sứ nhà Nguyên.
Khi Hồ Quý Ly lên tiếm vị lập nhà Hồ, ông lấy cớ tuổi già và xin về hưu. Hai con ông là Hồ Tông Lại và Hồ Tông Thành đều học giỏi và hiển danh.
Tác phẩm của ông gồm có:Việt sử cương mục (sử); Phú học chỉ nam (văn); Việt Nam thế chí (sử); Du Động Đình học Nhị khê vận; An đăng hương Báo ân viện bi minh và nhiều tác phẩm thơ văn khác.
 
Các dịch vụ
Các dịch vụ
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trưởng ban biên tập: Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trưởng ban biên tập: Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286