Đường: Hồ Quý Ly
 
(1336 – 1407) Ông là người Đại Lai, tỉnh Thanh Hoá. Ông còn có tên gọi là Lê Quý Ly do theo họ một người bố nuôi là Tuyên phủ sứ Lê Huấn (tổ 4 đời của Hồ Quý Ly là Hồ Liêm được Lê Huấn nuôi).
Hồ Quý Ly có hai người cô ruột đều được vua Trần Minh Tông lấy vào hầu cung; một bà là Minh Từ là mẹ của vua Trần Nghệ Tông, một bà là Đôn Từ, là mẹ của vua Trần Duệ Tông. Con gái của Hồ Quý Ly cũng được vua Trần Thuận Tông lập làm Hoàng hậu. Vì vậy, Hồ Quý Ly được tín nhiệm, thâu tóm hết binh quyền, làm đến Đồng bình chương sự, Phụ chính Thái sư, Tuyên trung vệ quốc đại vương.
Về sau, Hồ Quý Ly tiếm ngôi nhà Trần, đổi tên nước là Đại Ngu, lấy họ Hồ và làm vua được 8 năm (1400 - 1407). Khi quân Minh sang xâm lược nước ta, bắt được ba cha con Hồ Quý Ly, Hồ Nguyên Trừng và Hồ Hán Thương cùng cả nhà đem về Kim Lăng, hạ ngục.
Ông là người có nhiều cải cách về hành chính, kinh tế và văn hoá, như: lập kho dự trữ quân lương, phân phối ruộng đất, phát hành giấy bạc, chăm lo quân sự và dùng chữ Nôm để chấn hưng nền giáo dục nước nhà.
Tác phẩm của ông gồm có: Dịch thiên Vô dật trong Kinh Thư; Minh Đạo (Triết học) (sách đã mất) và nhiều bài thơ khác.
 
Các dịch vụ
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trưởng ban biên tập: Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286