Đường: Hồ Nguyên Trừng
 
Hồ Nguyên Trừng là con trưởng của Hồ Quý Ly, quê Đại Lại, phủ Thanh Hoa (nay là Kim Âu, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa). Ông là nhà kỹ thuật quân sự nổi tiếng thời nhà Hồ.
Khi Hồ Quý Ly làm vua, Hồ Nguyên Trừng nhường chức Thái tử cho em là Hồ Hán Thương. Năm 1401, được phong Tả tướng quốc và trông coi việc chế tạo súng và đóng thuyền, chế tạo thành công súng thần cơ, đóng thuyền lớn hai tầng (tầng dưới để chèo thuyền, tầng trên chiến đấu). Năm 1405, khi nhà Minh (Trung Quốc) chuẩn bị xâm lược nước ta, Hồ Nguyên Trừng thấy trước nguy cơ thất bại của nhà Hồ: “Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo”. Năm 1407, khi quân Minh xâm lược, ông chỉ huy chiến đấu ở Giao Thủy (Xuân Thủy, Nam Hà) và cửa Hàm Tử. Tháng 6-1407, ông bị bắt ở cửa biển Kỳ La (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), rồi giải sang Kim Lăng (Nam Kinh, Trung Quốc). Nhà Minh phong chức Tả Thị lang Bộ công, trông coi xưởng đúc súng, song ông vẫn luôn hướng về quê hương, soạn sách “Nam ông mộng lục”.
 
Các dịch vụ
Các dịch vụ
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286