Đường: Đoàn Trần Nghiệp
 
(1908 - 1930) Ông thường được gọi là Ký Con, quê ở làng Khúc Thuỷ, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (nay là tỉnh Hà Tây).
Ông xuất thân bán hàng ở hãng Godard của người Pháp. Ông gia nhập và tích cực hoạt động trong Việt Nam Quốc Dân Đảng, rồi tham gia vào Ám sát đoàn dưới sự điều khiển của Nguyễn Khắc Nhu. Chính ông đã trừng trị một số tay sai mật thám và bọn phản bội.
Ngày 10-2-1930, cuộc khởi nghĩa do Việt Nam Quốc Dân Đảng lãnh đạo bùng nổ, ông điều động đoàn quân cảm tử tấn công vào một số vị trí trong thành Hà Nội. Cuộc khởi nghĩa thất bại, ông bị bắt cuối năm 1930, rồi bị hành quyết ngày 09 - 3- 1931.
 
Các dịch vụ
Các dịch vụ
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trưởng ban biên tập: Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trưởng ban biên tập: Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286