Đường: Đặng Tất
 
Đặng Tất(... - 1409) là thân phụ của Đặng Dung, quê quán Thiên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. Theo Phủ biên tạp lục (của Lê Quý Đôn) thì cuối thế kỷ XIV, gia đình ông di cư và lập nghiệp tại lộ Thăng Hoa, đời nhà Hồ, tức phủ Thăng Hoa, thuộc đạo thừa huyện Quảng Nam đời Lê Thánh Tông (sau đổi là phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, thời nhà Nguyễn).
Dưới thời nhà Trần và nhà Hồ, ông làm quan Tri châu ở Hoá Châu. Khi quân Minh sang xâm lược nước ta (1407), ông theo quân nhà Minh, được phong là Đại tri châu trấn nhậm vùng Hoá Châu. Khi nghe tin Trần Ngỗi xưng Giản Định Đế, ông liền giết viên quan nhà Minh, đem quân ra Nghệ An tham gia khởi nghĩa Trần Ngỗi. Ông lập nhiều chiến công và được phong đến chức Quốc công. Năm 1408, ông giết tên phản quốc Phạm Thế Căng, tri phủ Tân Bình ở cửa biển Nhật Lệ (Quảng Bình) rồi tiến quân thu phục cả vùng Tân Bình, Thuận Hoá, Nghệ An, Thanh Hoá, rồi dự định tiến thẳng ra thu phục đất Bắc. Cuối năm 1408, ông chỉ huy đánh bại 5 vạn quân Minh do Mộc Thạnh chỉ huy. Năm 1409, do bị gian thần gièm pha nên ông đã bị giết.
Các triều đại sau, ông được triều đình và nhân dân sắc phong và lập nhiều miếu thờ ở Nghệ An và Quảng Nam.
 
Các dịch vụ
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trưởng ban biên tập: Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286