Phân bố theo quận huyện

Hai Chau
37

Son Tra
11

Ngu Hanh Son
10

Thanh Khe
5

Hoa Vang
4

Lien Chieu
1
  77 Tran Phu, Hai Chau 1, Hai Chau
  stargazerhotel@yahoo.com
  http://stargazerhotel.com.vn/
  0511 3815597 / 0511 3815599
  0511 3815598
 
  137 Tran Phu, Hai Chau
  thoidaihotel@gmail.com
  http://thoidaihotel.com.vn/
  0511 3868988 / 0511 3868989
  0511 3868990
 
  80 Tran Phu, Hai Chau 1, Hai Chau
  0511 3825072 / 0511 3823864 / 0511 3824411
  0511 3837551
 
  60 Tran Phu, Hai Chau 1, Hai Chau
  tranthai2003@dng.vnn.vn
  0511 3817929 / 0511 3817930
  0511 3817928
 
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Chung nhan Tin Nhiem Mang