Đà Nẵng là trung tâm giáo dục - đào tạo lớn nhất của khu vực miền Trung – Tây Nguyên và thứ 3 cả nước (sau Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh). Hiện Đà Nẵng có 24 trường đại học và cao đẳng, 19 trường trung học chuyên nghiệp, 59 trung tâm dạy nghề và hơn 200 trường học từ bậc học phổ thông tới ngành học mầm non.