Các cơ quan, đoàn thể thuộc UBND thành phố quản lý bao gồm:

 
A. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố
B. Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố
C. Doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND thành phố
D. Chính quyền cơ sở
E. Các Hội cấp thành phố
F. Các quỹ xã hội, từ thiện cấp thành phố

 
Phân bố theo quận huyện

Hải Châu
67

Thanh Khê
10

Sơn Trà
9

Liên Chiểu
6

Ngũ Hành Sơn
4

Hòa Vang
2