Bệnh Viện Chỉnh Hình Và Phục Hồi Chức Năng - Khu Vật Lý Trị Liệu
  Hai Chau 地区, 95 Quang Trung 通り
  0236 3887661
 

 

 

  1. Phẩu thuật chấn thương, chỉnh hình:

* Chấn thương: Tất cả các loại gãy xương

* Chỉnh hình:

– Thay khớp gối, khớp hang

– Nội soi khớp gối, khớp vai

– Điều trị cứng khớp gối sau chấn thương và sau phẩu thuật

– Phẩu thuật cột sống: Chấn thương cột sống, thoát vị đĩa đệm, trượt cột sống

– Bàn chân khoèo

– Phẩu thuật chỉnh hình cho trẻ bại não, bệnh nhân di chứng sau sốt bại liệt

– Phẩu thuật chỉnh hình cho bệnh nhân có các biến chứng sau chấn thương, phẩu thuật, các bệnh lí thần kinh ngoại biên

– Phẩu thuật tạo hình hàm mặt

 
 

 

Cần cài đặt Flash Player để xem

Cần cài đặt Flash Player để xem

リンクス

リンクス

ダナン市 ポータル
著作権はダナン市人民委員会の帰属
ライセンス: No.91/GP-TTĐT、情報通信省、ラジオ•放送•電子情報管理局により2 010年04月27日に支給
編集長:Vo Duy Khuong 氏– ダナン人民委員会の常任副委員長
住所:ダナン人民委員会オフィ、情報-ガゼットセンター、ダナン市、ハイチャウ地区、42 バックダン通り。
メール: toasoan@danang.gov.vn
電話: (+84 511) 3826338, 3893777 ; ファクス (+84 511) 3821286
このウェブサイトから情報を放したとき、www.danang.gov.vn または ダナン市ポータルをお書きください。

ダナン市 ポータル
著作権はダナン市人民委員会の帰属
ライセンス: No.91/GP-TTĐT、情報通信省、ラジオ•放送•電子情報管理局により2 010年04月27日に支給
編集長:Vo Duy Khuong 氏– ダナン人民委員会の常任副委員長
住所:ダナン人民委員会オフィ、情報-ガゼットセンター、ダナン市、ハイチャウ地区、42 バックダン通り。
メール: toasoan@danang.gov.vn
電話: (+84 511) 3826338, 3893777 ; ファクス (+84 511) 3821286
このウェブサイトから情報を放したとき、www.danang.gov.vn または ダナン市ポータルをお書きください。