Trường Cao Đẳng Nghề Du Lịch Đà Nẵng
  Hai Chau 地区, Hai Chau 1 区, 32 Pasteur 通り
  info@dvtc.edu.vn
  http://dvtc.edu.vn/
  0236 6254 130 - 0236 3815 565
  0236 6254 130
 

 

 + Lịch sử hình thành:

Trường Cao đẳng nghề du lịch Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 1310/QĐ-LĐTBXH ngày 16/10/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

+ Chức năng :

-  Là Trường Cao đẳng nghề công lập;

-  Chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

-  Chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục, đào tạo nghề của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

-  Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề cho ngành du lịch Đà Nẵng, khu vực Miền Trung - Tây nguyên và cả nước.

+ Nhiệm vụ:

-  Đào tạo nguồn nhân lực du lịch theo 3 trình độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề

-  Đào tạo nguồn nhân lực cho các trường, tổ chức, doanh nghiệp du lịch trong nước, quốc tế.

-  Là một trong những Trung tâm thẩm định nghề du lịch Việt Nam.

-  Liên kết đào tạo cấp chứng chỉ quốc tế của các trường Du lịch trên thế giới.

-  Mở rộng hoạt động liên kết với các đơn vị nhằm gắn kết chặt chẽ đào tạo tại trường và tại doanh nghiệp.

-  Tổ chức nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với nghiên cứu hỗ trợ dịch vụ phù hợp với ngành nghề đào tạo cho các doanh nghiệp.

-  Phát triển quan hệ hợp tác và giao lưu quốc tế để tranh thủ sự giúp đỡ của các nước nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng của công tác đào tạo.

-  Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của trường, chấp hành đúng chế độ, chính sách và pháp luật của nhà nước.

+  Chiến lược phát triển của trường đến năm 2020 :

Xây dựng trường Cao Đẳng Nghề Du lịch Đà Nẵng trở thành hình mẫu về đào tạo nghề du lịch chất lượng cao.

-  Trang thiết bị thực hành hiện đại đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập.

-  80-100 % giáo viên được bồ dưỡng, đào tạo ở nước ngoài.

-   Kế thừa, tham khảo và áp dụng chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo tiên tiến của các trường du lịch trong nước và quốc tế, xây dựng thư viện điện tử và giáo trình điện tử.

-  Liên kết đào tạo với các trường du lịch nước ngoài cấp chứng chỉ quốc tế.

-  Là một trong những Trung tâm thẩm định nghề du lịch Việt Nam

+ Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng được phép đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch Công văn đào tạo và cấp thẻ HDDL

 
 

 

Cần cài đặt Flash Player để xem

Cần cài đặt Flash Player để xem

リンクス

リンクス

ダナン市 ポータル
著作権はダナン市人民委員会の帰属
ライセンス: No.91/GP-TTĐT、情報通信省、ラジオ•放送•電子情報管理局により2 010年04月27日に支給
編集長:Vo Duy Khuong 氏– ダナン人民委員会の常任副委員長
住所:ダナン人民委員会オフィ、情報-ガゼットセンター、ダナン市、ハイチャウ地区、42 バックダン通り。
メール: toasoan@danang.gov.vn
電話: (+84 511) 3826338, 3893777 ; ファクス (+84 511) 3821286
このウェブサイトから情報を放したとき、www.danang.gov.vn または ダナン市ポータルをお書きください。

ダナン市 ポータル
著作権はダナン市人民委員会の帰属
ライセンス: No.91/GP-TTĐT、情報通信省、ラジオ•放送•電子情報管理局により2 010年04月27日に支給
編集長:Vo Duy Khuong 氏– ダナン人民委員会の常任副委員長
住所:ダナン人民委員会オフィ、情報-ガゼットセンター、ダナン市、ハイチャウ地区、42 バックダン通り。
メール: toasoan@danang.gov.vn
電話: (+84 511) 3826338, 3893777 ; ファクス (+84 511) 3821286
このウェブサイトから情報を放したとき、www.danang.gov.vn または ダナン市ポータルをお書きください。