Đến cuối tháng 8/2013, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 58 chi nhánh tài chính tín dụng và 233 phòng giao dịch, điểm giao dịch, quỹ tiết kiệm với sự đa dạng về loại hình hoạt động (53 ngân hàng thương mại, 1 ngân hàng chính sách xã hội, 2 công ty tài chính, 2 công ty cho thuê tài chính) và hình thức pháp lý (ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài).

 

Trong hệ thống tài chính tín dụng trên địa bàn, ngân hàng thương mại có số lượng nhiều nhất, trong đó nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và cổ phần nhà nước chi phối là 09 chi nhánh, còn lại là 39 chi nhánh ngân hàng thương mại, 4 ngân hàng liên doanh và 1 ngân hàng 100% vốn nước ngoài.

 
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Chung nhan Tin Nhiem Mang