Miếu Khe Răm - Hòa Bắc 

Năm 2000, đoàn khảo sát của GS Trần Quốc Vượng đã khảo sát ở địa bàn xã Hòa Bắc, phát hiện tại các Miếu Khe Răm, Miếu Âm Linh, Miếu Ông Cao có sử dụng lại các viên gạch Chăm; đặc biệt tại vườn nhà ông Nguyễn Công và khuôn viên Miếu Ông, Miếu Bà thôn Nam Yên đã thu nhặt được nhiều mảnh gốm Chăm cổ. Trên sườn núi Hội Yên có các chồng đá xếp theo hình rẻ quạt như một hệ thống giữ nước, chống rửa trôi các mặt bằng nương rẫy bậc thang. Qua các dấu vết này, Đoàn khảo sát nhận định khu vực Hòa Bắc có thể đã là nơi quần cư của người Chăm cổ, gạch các kiến trúc Chăm đã được sử dụng lại ở đền miếu cũng như hệ thủy lợi cổ đã được người Việt tiếp tục khai thác, sử dụng.
 
Ảnh. Khảo sát gạch Chăm được sử dụng lại tai Miếu Khe Răm (năm 2000).
 
 
Ảnh. Miếu Khe Răm đã dược xây dựng lại. (2014)
 
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Chung nhan Tin Nhiem Mang