Vị trí: thôn Xuân Dương, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu.

 

 

Vết tích Chăm:

 

- Tại chỗ: Một gò đất có nhiều mảnh vụn gạch Chăm nay là sân bóng chuyền. Bên cạnh gò đất là Miếu thờ Thiên Y A Na, có tái sử dụng đá và gạch Chăm.

 

- Đã đưa về bảo tàng: Một bệ đá hình khối vuông, có chạm hình voi ở bốn mặt.

 

Nhận xét:

 

- Sách Đại Nam Nhất Thống Chí (1909) có ghi tháp cổ Trà Vương hiện còn tại núi Xuân Thiều, tức là vị trí còn dấu vết ngày nay. Đây là một tháp Chăm sát ngay cửa biển, chứng tỏ đã có cư dân khai thác nguồn lợi giao thương sông - biển tại khu vực này. Bệ đá là một loại bàn để đặt vật tế lễ trước cửa tháp, tương tự như một bệ đá vuông tìm thấy ở di tích Khương Mỹ, niên đại thế kỷ 10

 

 
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Chung nhan Tin Nhiem Mang