Cao đẳng Lương thực thực phẩm
 

 

 Ngày 23.9.1976 Bộ Lương thực – Thực phẩm ra quyết định số 2195/LTTP-CB thành lập trường Trung học Lương thực – Thực phẩm, đóng tại thành phố Đà Nẵng. Trường được giao nhiệm vụ “Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ bậc trung học và tương đương về các ngành nghề thu mua, bảo quản, phân phối lương thực và chế biến LTTP cho các tỉnh miền Trung và Tây nguyên ”.

Năm 1981 Trường được đổi tên thành trường Trung học Lương thực II, đến tháng 4/1995 Bộ Nông nghiệp và CNTP, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đổi tên trường thành Trường Trung học Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Đà Nẵng.


Ngày 7/1/2002 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định số 143/QĐ-BGD&ĐT-TCCB thành lập Trường Cao đẳng Lương thực-Thực phẩm trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Lương thực-Thực phẩm là trường Cao đẳng công lập nằm trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
Với thời gian hơn 30 năm tham gia hoạt động đào tạo, Trường đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Nhà nước và Bộ giao, tiếp cận nhu cầu của xã hội, đào tạo hàng chục nghìn cán bộ, nhân viên nghiệp vụ, kỹ thuật cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Căn cứ vào mục tiêu nhiệm vụ của nhà trường từ khi thành lập đến nay có thể phân chia thành 3 giai đoạn chính:

Giai đoạn từ 1976 – 1986, trường có nhiệm vụ đào tạo cán bộ trung học chuyên nghiệp và bồi dưỡng cán bộ quản lý để hoạt động thu mua, phân phối, dự trữ, chế biến và bảo quản lương thực ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Trong giai đoạn này, đào tạo phục vụ cho Ngành là mục tiêu nhiệm vụ duy nhất và cơ bản không thay đổi. Việc tuyển sinh, phân phối học sinh ra trường thực hiện theo chỉ tiêu được giao. Nội dung chương trình đào tạo là bám sát yêu cầu nghiệp vụ đang áp dụng trong thực tiễn của Ngành.
 
Giai đoạn từ 1987 – 2001, cùng với sự đổi mới được khởi xướng từ Đại hội VI của Đảng, nhiều chủ trương đổi mới giáo dục được ban hành; nhà trường đã nhanh chóng cải tiến mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, đa dạng hóa loại hình đào tạo, mở rộng đối tượng phục vụ. Giai đoạn này đào tạo cho Ngành không còn là nhiệm vụ duy nhất mà thêm vào đó là đào tạo cho nhu cầu xã hội. Song việc định hướng đào tạo lực lượng lao động kỹ thuật cho Ngành vẫn được xác định là trọng tâm và lâu dài. Từ năm 1989, song song với đào tạo bậc trung học các ngành nghiệp vụ kinh tế, trường đã tổ chức và từng bước mở rộng đào tạo ngành chế biến và bảo quản thực phẩm, vừa đào tạo kỹ thuật viên trung cấp, vừa đào tạo công nhân kỹ thuật. Nhà trường luôn bám vào các chương trình trọng điểm của Nhà nước, của Ngành để tổ chức đào tạo như: Chương trình mía đường, Chương trình muối, Chương trình rau quả…Số lượng tuyển sinh, đào tạo cho ngành chế biến lương thực thực phẩm ngày càng tăng, từ chỗ chiếm tỷ trong thấp ở các năm trước, từ năm 1996 trở đi đã tăng lên trên 50% trong tổng số học sinh đào tạo.


Giai đoạn từ 2002 đến nay, trường đã có sự chuyển biến về chất, được nâng cấp thành trường Cao đẳng. Trường có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kỹ thật viên có trình độ cao đẳng, trung cấp về kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm đáp ứng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Trường còn có nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ phục vụ hoạt động đào tạo và đáp ứng nhu cầu phát triển của Ngành.


 Trải qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm luôn là một cơ sở đào tạo nòng cốt, cung cấp nguồn nhân lực cho sự phát triển của Ngành ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên và trong cả nước, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhà trường cũng không ngừng phát triển về quy mô, ngành nghề đào tạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất. Từ khi thành lập đến nay Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Với những kết quả đạt được, nhà trường  đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, Bằng khen của Thủ tướng  Chính phủ, nhiều Bằng khen của các bộ ngành cho tập thể, cá nhân nhà trường  và nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành Giáo dục chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp – PTNT và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trong tương lai không xa, Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm sẽ là một cơ sở giáo dục đại học trọng điểm phục vụ nhu cầu nhân lực của vùng và của cả nước.

 
Gửi bình luận của bạn
Họ tên (*)     Email (*) 
Tiêu đề
Nội dung gửi
Đính kèm ảnh

Bạn có thể gửi tối đa mỗi lần 5 ảnh, mỗi ảnh có dung lượng không quá 512Kb.
Kiểu ảnh cho phép jpg, png, gif, bmp

Mã bảo mật
Nhập lại mã được hiển thị ở trên vào ô dưới đây
   
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Chung nhan Tin Nhiem Mang