Thành Đoàn Đà Nẵng
 

 

Chức năng:
Tham mưu cho Ban chấp hành, Ban thường vụ TP, thành đoàn về công tác Hội, Đội và phong trào Thanh thiếu nhi.  

 

Nhiệm vụ:
Nghiên cứu tham mưu với Ban chấp hành, Ban thường vụ TP, thành Đoàn về các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi. Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đoàn, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Ban chấp hành, Ban thường vụ TP, thành Đoàn ở các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong địa phương. Tổng hợp phân tích đánh giá tình hình hoạt động của Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi, chuẩn bị báo cáo về công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi, cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban chấp hành, Ban thường vụ TP, thành đoàn. Tập hợp đề xuất với Ban chấp hành, Ban thường vụ TP, thành đoàn để kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành có lên quan về chủ trương, chế độ chính sách đối với Thanh thiếu nhi và tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp Ban chấp hành, Ban thường vụ TP, thành đoàn phối hợp với cơ quan hữu thanh tổ chức thực hiện các chủ trương công tác, chế độ, chính sách của Đảng, nhà nước đối với thanh thiếu nhi và công tác thanh thiếu nhi. Xây dựng quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo điều kiện cho hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ TP, thành đoàn quản lý, tổ chức, biên chế, ngân sách, tài sản và công tác thi đua khen thưởng của Đoàn theo quy định chung của các cơ quan Đảng, nhà nước có liên quan và của Trung Ương Đoàn.
 

 
Gửi bình luận của bạn
Họ tên (*)     Email (*) 
Tiêu đề
Nội dung gửi
Đính kèm ảnh

Bạn có thể gửi tối đa mỗi lần 5 ảnh, mỗi ảnh có dung lượng không quá 512Kb.
Kiểu ảnh cho phép jpg, png, gif, bmp

Mã bảo mật
Nhập lại mã được hiển thị ở trên vào ô dưới đây
   
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Chung nhan Tin Nhiem Mang