Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Việt Nam-Chi Nhánh Đà Nẵng
  600 Trần Cao Vân, Xuân Hà, Thanh Khê
  www.vbsp.org.vn
  0511.3786555
  0511.3786557
 

 

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) có chức năng:

 

Tổ chức huy động vốn trong và ngoài nước có trả lãi của mọi tổ chức và tầng lớp dân cư bao gồm tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn; tổ chức huy động tiết kiệm trong cộng đồng người nghèo.

Phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác; vay các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước; vay tiết kiệm Bưu điện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; vay Ngân hàng Nhà nước.

Được nhận các nguồn vốn đóng góp tự nguyện không có lãi hoặc không hoàn trả gốc của các cá nhân, các tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính, tín dụng và các tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội, các tổ chức phi Chính phủ trong nước và nước ngoài.

Mở tài khoản tiền gửi thanh toán cho tất cả các khách hàng trong và ngoài nước.

NHCSXH có hệ thống thanh toán nội bộ và tham gia hệ thống liên ngân hàng trong nước.

NHCSXH được thực hiện các dịch vụ ngân hàng về thanh toán và ngân quỹ:

Cung ứng các phương tiện thanh toán.

Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước.

Thực hiện các dịch vụ thu hộ, chi hộ bằng tiền mặt và không bằng tiền mặt.

Các dịch vụ khác theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn phục vụ cho sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống; góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo, ổn định xã hội.

Nhận làm dịch vụ uỷ thác cho vay từ các tổ chức quốc tế, quốc gia, cá nhân trong nước, ngoài nước theo hợp đồng uỷ thác

ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ

Đối tượng cho vay

Lãi suất

1.

Hộ nghèo:

 

- Cho vay hộ nghèo

7,8%/năm

 

- Cho vay hộ nghèo tại 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ ngày 27/12/2008

0%/năm

2.

Học sinh, sinh viên:

 

- Cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

7,8%/năm

3.

Các đối tượng cần vay vốn để giải quyết việc làm:

 

- Cho vay cơ sở sản xuất kinh doanh của thương binh, người tàn tật

3,9%/năm

 

- Cho vay thương binh, người tàn tật

6%/năm

 

- Cho vay các đối tượng khác

7,8%/năm

4.

Các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài:

 

- Cho vay người lao động thuộc các hộ nghèo và người dân tộc thiểu số thuộc 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ ngày 27/12/2008

3,9%/năm

 

- Cho vay các đối tượng còn lại thuộc 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ ngày 27/12/2008

7,8%/năm

 

- Cho vay xuất khẩu lao động

7,8%/năm

5.

Các đối tượng khác theo Quyết định của Chính phủ:

 

- Cho vay mua nhà trả chậm đồng bằng sông Cửu Long

3%/năm

 

- Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

10,8%/năm

 

- Cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn

10,8%/năm

 

- Cho vay hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

0%/năm

 

- Cho vay hộ dân tộc thiểu số di dân định canh, định cư

(7,8%/năm hoặc 0%/năm)

 

- Cho vay cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ sử dụng lao động sau cai nghiện ma túy

7,8%/năm

 

- Cho vay phát triển lâm nghiệp

7,8%/năm

 

- Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa

10,8%/năm

 

- Cho vay hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở

3%/năm

 

- Cho vay lao động mất việc làm do suy giảm kinh tế

(7,8%/năm hoặc 6%/năm)

 
Gửi bình luận của bạn
Họ tên (*)     Email (*) 
Tiêu đề
Nội dung gửi
Đính kèm ảnh

Bạn có thể gửi tối đa mỗi lần 5 ảnh, mỗi ảnh có dung lượng không quá 512Kb.
Kiểu ảnh cho phép jpg, png, gif, bmp

Mã bảo mật
Nhập lại mã được hiển thị ở trên vào ô dưới đây
   
 

Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: 612/GP-STTTT cấp ngày 21 tháng 10 năm 2016  
Trụ sở cơ quan: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại:  (84 236) 3826338, Fax (84 236) 3821286

Chung nhan Tin Nhiem Mang